W nauczaniu języków obcych SPEAKer posługuje się metodą komunikatywną opierającą na aktywnym rozwijaniu podstawowych sprawności językowych:

  • mówienia
  • rozumienia ze słuchu
  • czytania
  • pisania

Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.

Podczas zabawy z językiem dla dzieci lektorzy wykorzystują następujące nauczanie:

  • metoda naturalna - mówienie prostym językiem, z dużą ilością powtórzeń podczas zabaw aktywizujących
  • metoda TPR (reagowanie całym ciałem) - ułatwienie zapamiętywania słów i zwrotów przy pomocy kojarzenia ich z ruchem i muzyką.
  • metoda dramy - odgrywanie ról w scenkach i przedstawieniach

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem